Handelsbetingelser

Bredde Hold

 
Virksomhedsoplysninger
Organisationens: Just Dance Studios
Selskabsform: Forening
CVR : 35615792
Officiel e - mail adresse: kontakt@justdancestudios.dk
Officiel web - adresse: https://www.justdancestudios.dk


1.    Prøvetimer 

1.    Der er 1. prøvetime på hvert ønsket hold. Denne er gratis.

2.    Ved deltagelse i flere lektioner på samme hold, betragtes dette som en tilmelding og der skal herefter tilmeldes medlemskab via vores system.

    2.   Indmeldelse 

 1.      Indmeldelse kan kun ske via Klubmodul, der linker til oprettelse af medlemsprofil samt betaling og tilknytning af betalingskort.


 2.    Ved oprettelse af medlemskab i portalsystemet godkender du disse handelsbetingelser.

 

3.    Pris og betaling

1.    Det er en forudsætning for medlemskab af organisationen, at du tilmelder dig betaling via betalingskort, som er godkendt af organisationen og dennes leverandører.

2.    Organisationen benytter DIBS A/S, som er godkendt af NETS A/S til alle transaktioner. Alle transaktioner behandles krypteret, ingen kortdata er derfor synlig.

3.    Kvittering for betaling sendes pr mail. Når du tilmelder dig, accepterer du organisationens vilkår.

4.    Holdtilmelding og betaling er ensbetydende med medlemskab af en hel sæson, der går fra august til maj. 

Denne tilmelding kan betales på 2 måder.

1. Opdeling af betaling i 3 rater. Ved valg af opdeling af kontingent i 3 rater accepterer betaleren via førstegennemførte overførsel, at kontingentperioden indebærer en hel sæson fra august til maj, fraregnet ferier og helligdage

1.    rate ved tilmelding (dækker 4 måneder)

2.    rate forfalder 1 december

3.    rate forfalder 1 marts

2.  Betaling af hele sæsonen. Ved betaling af hele sæsonen på en gang, inden given dato, kan der opnås 10% – 20% rabat alt efter tilbud.

5.    Kontingent betales altid forud og bliver trukket på det tilmeldte betalingskort ultimo  måned før forfald. 

6.    Ved manglende betaling er medlemmet indforstået med at der pålægges et rykkergebyr på DKK 200,-  pr. fremsendt rykker

 

4.    Løbende/automatisk træk

   1. Ved løbende/automatisk træk skal du i forbindelse med din første betaling godkende, at organisationen fremover må trække betalinger fra dit betalingskort, indtil sæson ophør. 
   2. Beløbet du skal betale for medlemskabet af organisationen, trækkes automatisk via dit betalingskort.
   3. Du kan senest 10 dage inden hver betaling modtage en e - mail / sms, som fortæller dig hvor meget, du skal betale.
   4. Ved løbende/automatisk trækning på betalingskort gemmes dine kortinformationer ikke hos organisationen, men hos DIBS A/S.
   5. Inden betalingskortets udløbsdato eller ved ændringer i kortdata fremsender organisationen påmindelse pr. e-mail herom, og du må herefter foretage kontingent betalingen eller en tilmelding med det nye betalingskort.
   6. Når du har modtaget det nye betalingskort, skal du logge ind i organisationens Klubmodul og rette dette.
   7. Ved spærring af dit betalingskort er du selv ansvarlig for at foretage en ny tilmelding med et nyt betalingskort. Dette gøres ligeledes på organisationens Klubmodul som beskrevet ovenfor.

5.    Køb via webshop

1.    Når du køber varer eller ydelser af organisationen via hjemmesiden, trækkes betaling med Dankort og Visa/Dankort af Nets A/S. Ved betaling med Mastercard med flere trækkes betaling af Swedbank eller Teller. Betalinger håndteres krypteret af DIBS A/S.

2.    Når du anvender hjemmesiden til at betale for varer og ydelser m.m. fra organisationen, accepterer du, at organisationen administrerer din betaling på de vilkår og betingelser, der er angivet i handelsbetingelserne.

3.    Organisationen kan opkræve et gebyr i forbindelse med din betaling på hjemmesiden. 

4.    På hjemmesiden kan der som udgangspunkt betales med følgende betalingskort: Dankort, Visa/Dankort i nogle tilfælde kan der ligeledes anvendes Mastercard med flere. 

5.    Betaling for ydelser såsom kontingent og holddeltagelse etc. sker forud. Varer købt i webshop betales først ved afsendelse eller udlevering af varen

6.    Organisationen benytter DIBS A / S som betalings-gateway. DIBS A/S er ansvarlig for den krypterede transaktion mellem dit betalingskort og betalingskort indløser. Læs mere på dibs.dk om sikkerheden ved online betaling.

7.    Alle priser nævnt på hjemmesiden er inklusive moms med mindre andet er nævnt

 

6.    Fortrydelsesret

   1. Som udgangspunkt er der ingen fortrydelsesret på købte ydelser såsom kontingenter, holddeltagelse o.l. (se evt. "Lov om visse forbrugeraftaler § 18 stk. 12"). Tilmeldelse er for hele sæsonen
   2. Har du købt en vare i webshoppen har du 14 dages fortrydelsesret, såfremt det er non-food. Fortrydelsesretten gælder fra leveringstidspunktet. Ønsker du at benytte dig af fortrydelsesretten for en vare, skal varen returneres til den organisation, som leverer varen, inden udløbet af fortrydelsesfristen.

 

7.    Ansvarsfraskrivelse

   1. Klubmodul ApS og nærværende organisation, sportsklub eller organisation er ikke ansvarlig for nedbrud af eller svigtende adgang til hjemmesiden, nedbrud i strømforsyning eller internetforbindelse, hærværk på systemet (både fysisk såvel som computervirus og hacking), misbrug af personoplysninger eller andre forhold og omstændigheder som er udenfor vores kontrol.
   2. Klubmodul ApS og nærværende organisation kan i intet tilfælde gøres erstatningsansvarlig for anvendelsen af hjemmesiden eller Klubmodul.
   3. Der tages forbehold for taste - og prisfejl forkert angivet tidspunkter og lokationer.
   4. Klubmodul ApS og nærværende organisation indestår ikke for, at hjemmesiden og de herpå tilgængeliggjorte annoncer af enhver art er fejlfrie, tilgængelige, rigtige, nøjagtige, pålidelige, opdaterede, sikre, leveres rettidigt eller kan anvendes til det angivne formål.
   5. Selvom man tilstræber at sikre, at oplysningerne på hjemmesiden er korrekte, lover vi ikke, at de er præcise eller fuldstændige. Klubmodul ApS og nærværende organisation kan foretage ændringer i materialet på denne Hjemmeside eller til de ydelser og priser, der er beskrevet, når som helst og uden varsel. Materialet på hjemmesiden kan være forældet, og Klubmodul ApS og nærværende organisation forpligter sig ikke til at opdatere materialet.
   6. Klubmodul ApS og nærværende organisation er således ikke erstatningsansvarlig for direkte tab, følgeskader, herunder driftstab, mistet avance og indirekte tab, som kunden, kundens aftagere/klienter/kunder eller tredjemand lider på grund af fejl ved en annoncetekst eller foto.
   7. Ethvert link til tredjemands hjemmeside er uden ansvar for Klubmodul ApS og nærværende organisation.
   8. Klubmodul ApS og nærværende organisation påtager sig intet ansvar for eventuelle skader hos brugeren som følge af brug af Klubmodul eller vore leverandørers ydelser på hjemmesiden.
   9. Hvis du ønsker at reklamere på en ydelse eller service, skal du kontakte os.
   10. Du er ansvarlig for sikkerheden af det kodeord, du har brugt til at registrere dig p å hjemmesiden. Medmindre Klubmodul ApS eller nærværende organisation ved uagtsomhed videregiver dit kodeord til tredjemand, er Klubmodul ApS og nærværende organisation ikke ansvarlig for uberettigede transaktioner, der indgås ved brug af dit navn og kodeord.

8.    Kundeservice

   1. Generelt vil vi så vidt muligt forsøge at hjælpe dig, hvis du har problemer med din tilmelding/bestilling. Du kan kontakte os ved at klikke på kontakt eller vælge "Hjælp" eller en lignende knap eller ved at ringe til det eventuelle telefonnummer, der er anført på hjemmesiden.
   2. Spørgsmål til din tilmelding eller bestilling: Hvis du har andre problemer med din tilmelding eller bestilling, kan du kontakte os som beskrevet ovenfor, og vi vil forsøge at hjælpe dig
   3. Klager og feedback: Hvis du ikke er tilfreds med kvaliteten af en ydelse eller den service, vi har leveret, kan du give feedback til os i form af anmeldelse, kommentarer og bedømmelser som afspejler din oplevelse.
   4. Kompensation: Der er ingen kompensation for medlemskab. Vi ser meget gerne at du er tilfreds som medlem og vi vil gå langt for at du finder det helt rigtige hold.  

9.    Force majeure

   1. Vi er ikke ansvarlig for manglende eller forsinket opfyldelse af nogen af vores forpligtelser, som skyldes begivenheder uden for vores rimelige kontrol (Force majeure).
   2. Force majeure omfatter enhver handling, begivenhed, manglende begivenhed, undladelse eller ulykke uden for vores rimelige kontrol og omfatter især (uden begrænsning) følgende:
   3. Strejke, lockout, nedlukning eller andre kollektive kampskridt 
   4. Civile uroligheder, oprør, invasion, terrorangreb eller trussel om terrorangreb, krig (uanset om den er erklæret eller ej) eller trussel om eller forberedelse til krig
   5. brand, eksplosion, uvejr, oversvømmelse, jordskælv, sammensynkning, epidemi eller anden naturkatastrofe
   6. Umuliggørelse af brug af jernbaner, skibe, fly, biltransport eller andre offentlige eller private transportmidler
   7. Umuliggørelse af brug af offentlige eller private telenetværk
   8. En regerings handlinger, dekreter, lovgivning, forordninger eller begrænsninger.
   9. Vores opfyldelse af en kontrakt anses for at være ophævet i den periode, Force majeure-begivenheden varer, og vi vil have udsættelse med opfyldelsen i en sådan periodes varighed. Vi vil gøre vort bedste for at bringe Force majeure-begivenheden til ophør eller finde en løsning, hvorved vores forpligtelser i henhold til afholdte timer kan opfyldes på trods af Force majeure-begivenheden.